Jimnastiğin Çocukları için 5 Faydası ile hemen blog yazımıza başlayalım:

Çocukların, spor bilincini kazanmaları gerekir. Bu bilinç ne kadar erken kazanılırsa çocuklar için o denli olumlu sonuç elde etmek mümkün. Özellikle erken çocukluk dönemi adı verilen okul öncesi dönemde jimnastik faaliyetleri son derece önemli.

Bu dönem çocukların, bilişsel, bedensel ve ruhsal açıdan gelişimlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Bu dönemde fiziksel ve ruhsal olarak çocuğa kazandırılan her olumlu durum onun için büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla bu dönemde atılan doğru adımlar çocukların sağlıklı bir yetişkin olmaları açısından önemlidir.

Çocukların jimnastik aktiviteleri mutlaka desteklenmelidir. Çocukların erken yaşta bu aktiviteleri öğrenmeleri spora karşı sevgilerini artırır. Böylece çocuk hayatının en önemli dönemlerini spor aktiviteleriyle verimli şekilde geçirir. Öncelikle çocukların jimnastiğin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri ve doğru adımları bilinmelidir.

Çocuklarda Jimnastiğe Başlamak

Çocukların jimnastiğe başlaması için belli bir yaş sınırı mevcut. Bir çocuğun jimnastik aktiviteleri 4 yaşında başlar. Elbette bu başlangıç için çocukların genel sağlık durumları, yetiştirilme tarzları, vücut becerileri gibi birçok kriter dikkate alınmalıdır. Çocukların genel durumlarına göre jimnastik programlarına başlanır.

Jimnastiğin başlangıcında basit ve kolay hareketler olmalıdır. Çocuğun kolay yapabileceği zorlanmayacağı hareketler ve programlar tercih edilmelidir. Çocuk zorlanmadan, eğlenerek jimnastikle tanışmalıdır. Çocukların daha iyisini yapma ve başarılı olma gibi kaygılar taşımazlar. Çocuğun dünyası oyundur.

O her aktiviteyi eğlenerek yapmak ister ve her şeyi bir oyun olarak görür. Bu nedenle jimnastiği de eğlenerek yapmaları şart. Bunun için çocukların yapacağı jimnastik, bir ders ya da yapılması gereken bir zorunluluk olarak düşünülmemelidir. Bu düşünce çocukta baskıya neden olur. Bunun yaşanmaması için jimnastiğin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi gerekir. Jimnastik hareketleri başlangıçtan sonra kademeli olarak yeni hareketlerle ilerler.

Bedensel Gelişim

Çocukluk döneminde çocukların doğru fiziksel aktiviteler yapmaları bedensel gelişimlerini destekler. Sinir kas koordinasyonlarının gelişmesini sağlar. Kas kemik yapısı kuvvetlenir. Beden daha koordineli ve dengeli hareket etme becerisi kazanır. Beden bu aktivitelerle esneklik kazanır. Bunlar sayesinde bedensel gelişim çok daha sağlıklı ilerler.

Psikolojiye Olumlu Etkileri

Jimnastiğin psikoloji üzerinde pek çok olumlu etkisi var. Metropol hayatı, aile içi problemler, apartman dairelerinde kapalı bir yaşam ve benzer olumsuz faktörler çocukların psikolojilerini kötü etkiler. Bu noktada çocukların psikolojilerini düzeltmek, ruhsal dünyalarını desteklemek ve sağlıklı bir ruh haliyle büyümelerini sağlamak oldukça önemli. Jimnastik psikolojiye olumlu etki eden aktiviteler bütünüdür.

Çocuklar jimnastikle beden esnekliği kazanırken bedensel olarak rahatlama yaşarlar. Bedendeki bu rahatlama çocuğun öfke kontrolünü sağlamasından sakin davranışlara kadar pek çok olumlu etkiye neden olur. Bununla beraber çocuk bu aktiviteyle sosyalleşir, arkadaş kavramını anlar, dışa dönük olur ve öz güven kazanır. Sorumluluk kazanırlar. Tüm bunlar çocuğun ruhsal gelişimi bakımından olumlu gelişmelerdir.

Hiperaktif Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Hiperaktivite çocukluk çağının en yaygın görülen durumlarından biridir. Hiperaktif çocuklar, aşırı hareketli, yerinde duramayan, bazen fiziksel olarak aşırı davranışlar gösteren çocuklardır. Çocukların bu fazla enerjilerini boşaltmaları için en ideal çözümlerden biri fiziksel aktivitelerdir.

Bunların başında da jimnastik gelir. Jimnastik, çocukların enerjilerini atmalarını sağlar. Enerjisini boşaltan çocuklar çok daha sakin davranışlar gösterirler. Aynı zamanda bu aktiviteler hiperaktif çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını da sağlar Doğru bir jimnastik programıyla hiperaktif çocuklara büyük faydalar sağlamak mümkün.

Aile Desteği

Çocukların jimnastik yapmaları ve jimnastiğe ilgi duymaları için aile desteği şart. Ailelerin bu konuda çocukların örnek olmaları gerekir. Bunun için aile bireylerinin de jimnastik gibi aktiviteleri yapmaları olumlu etkilere neden olur.

Ebeveynlerin okulda ya da sosyal ortamlarda yapılan jimnastik ve spor aktivitelerine katılması çocuklar için oldukça iyi bir örnektir.

Çocuklar jimnastik yaparken onlara baskı uygulamamak, olumsuz eleştirilerden kaçınmak konusunda dikkatli olunmalıdır. Ailelerin bu konuda çocuklara olumlu yorumlar yapmaları, yapıcı olmaları ve çocuğa tam destek çıkmaları onları hem yüreklendirir hem de jimnastik ve spor faaliyetlerine ilgilerini artırır.

Diğer önemli bir konu jimnastik ve egzersizler sırasında çocuklara çok büyük hedefler konmamalıdır. Bu noktada çocukların yaşı, bedensel kabiliyetleri dikkate alınmalıdır. Çok büyük yetenekler beklemek ve kapasitesinin üzerinde hedefler belirlemek onların spor aktivitelerinden soğumalarına neden olur. Tüm bunlara dikkat edilerek çocuklara destek verilmelidir.

JİMNASTİĞİN ÇOCUKLAR İÇİN BEŞ FAYDASI