Okullarda Jimnastik Dersi;

Okullarda jimnastik dersi nasıl olmalı.Çocuklarınızı mutlaka jimnastik sporuna göndererek fiziksel ve ruhsal gelişimi sağlayabilirsiniz.Uzmanlar çocuklara spor yaptırmanın faydalarını saymakla bitiremiyor. Sizde çocuklarınızı jimnastik ile tanışmasını sağlamalısınız.

Jimnastik Hareketleri
Jimnastik Hareketleri

OKUL JİMNASTİK EĞİTİMİ

Okulda   sınıf veya konu dikkate alınmaksızın beden eğitimi derslerinde ve ders dışı çalışmalarda düzeni sağlamak ders ve organizasyonu kolaylaştırmak için düzen alıştırmalarının bilinmesi ve kullanılması gerekir. Düzen alıştırmaları, temel jimnastik duruşları ile birlikte de değerlendirilmektedir. Düzen alıştırmaları.

SPOR AMAÇLI JİMNASTİK

Jimnastik Kursu Sportif amaçlı tüm faaliyetler ve ders etkinliklerinden daha çok verim alınabilmektedir. Düzen alıştırmalarının özümsenmesi öğrencilere düzenli hareket etme, zamanı ve kaynakları verimli
bir şekilde kullanma, lidere uyma, birlikte iş yapma, kurallara uyma, yerinde ve çabuk karar verebilme alışkanlıklarını kazandıracaktır.

Jimnastik Eğitimi
Jimnastik Eğitimi

JİMNASTİK YAŞAM BOYU SÜRER

Ayrıca öğrenilen hareketlerin belirli aralıklarla tekrarlanması durumunda tam öğrenme gerçekleşecek ve çağdaş insanın yaşantısında ortaya koyacağı tavır, davranış ve tutumlar ortaya
çıkacaktır. Böylece bireyler tüm yaşamlarını kontrol altında tutabilecek; uyumlu, öz güvenli, alçak gönüllü, çalışkan, kendisine değer verilen başarılı ve mutlu insanlar olabileceklerdir.

VÜCUT SİMETRİK OLMALI

Çocuklar için Vücut ağırlığı her iki ayağın ökçe ve tabanlarına eşit olarak bölünür. Dizler hafifçe gerilir, gövde dik tutulur, göğüs hafifçe kabartılır, karın içeri çekilir, omuzlar aynı yükseklikte tutulur ve yukarı kaldırılmadan biraz geriye alınır. Kollar aşağıya sarkıtılır. Parmaklar bitişik ve gergin, orta parmak pantolon dikişi üzerine gelecek şekilde bacağa temas eder halde tutulur.

JİMNASTİK KOMUTLARI

İkişer kişilik gruplara ayrılınız. Grup içinde biriniz komutları veren uygulayıcı, diğeriniz taklit eden olunuz. Düzen alıştırmalarında duruş hareketlerini ve dururken dönüş hareketlerini uygulayınız. Uygulama işlemi bittiğinde rolleri değişmeli.Her çalışmayı yönergeye uygun olarak bol tekrarla yapınız. Çalışmalarınızı sınıftaki diğer arkadaşlarınıza sununuz.

ÇOCUKLARIN JİMNASTİĞE UYUMU

Çocuklar jimnastik için yaratılmıştır desek az olur. Çocukların yapısında koşma,yuvarlanma, zıplama ve atlama olduğu için oldukça uygundur. Sürekli hareket halinde olan çocuklar ve bitmez tükenmek bilmeyen enerjileri jimnastik kursu çalışmaları için oldukça uygunluk göstermektedir. Çocuklarınızı mutlaka jimnastiğe göndermelisiniz. Faydaları ise saymakla bitmiyor.

 

OKULLARDA JİMNASTİK DERSİ
Etiketlendi: