JİMNASTİK NEDİR? NASIL YAPILIR?

Jimnastiğin en kabul görmüş tarifi şöyle genel bir tanımı vardır:
“Jimnastik, Vücudu Güçlendirmek, Esnetmek, Denge ve Çevikleştirmek amacıyla yapılan bedensel alıştırmaların tümüne verilen  genel isimdir. Tabi ki çeşitli tarifleri olabilir.

JİMNASTİK KURSU
JİMNASTİK KURSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİ TARİHTE JİMNASTİK

Etimolojik olarak Eski Yunandan gelir. Eski Yunan’da jimnastik terimi Gymnasionlar’ın genel eğitim programı içerisinde beden sağlığını korumak üzere yapılan her çeşit egzersizi kaplardı. Sonrasında bu egzersizlerin çoğu Olimpiyat oyunlarının birer dalına, daha sonra da atletizm, güreş ve boks gibi ayrı sporlara dönüştü. Bu dönüşümle ve Olimpiyat oyunları geleneğinin ortadan kalkmasıyla 18. Ve 19. Yüzyıla kadar unutulmaya yüz tutan jimnastik bu süreçte tekrar gözde bir spor durumuna geldi. Modern jimnastik sporu ise Friedrich Jahn’ın çabaları sonucunda doğmuştur.

JİMNASTİK DERSİ
JİMNASTİK DERSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÜMÜZDE JİMNASTİK

Günümüzde bedeni, fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatı olarak bilinen jimnastik disiplini; erkeklerde, yer alıştırmaları, barfiks, barparalel, halka ve kulplu beygir, kadınlardaysa yer alıştırmaları, türdeş olmayan çubuklar, denge kalası alıştırmaları ve barfiks içerir. Bu aletleri geliştiren Jahn’ın çalışmalarının temel amacı bedeni güçlendirmekti.

İsveç’te Peter Henrik Ling, hareketlerde akıcılığa ve ritme ağırlık vererek jimnastiğe yeni bir görünüm kazandırmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan kültürfizik de aslında kadınların beden eğitiminin bir parçası haline geldi. Jahn’ın çalışmaları sonucunda Turnverein denen jimnastik kulüpleri kurulmuştur. Bu kulüpler Avrupa’da ulusal örgütlerin kurulmasına yol açtı. 1881’de uluslararası yarışmaları denetlemek üzere Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) kurulmuştur. 1896’da yeniden düzenlenmeye başlayan Olimpiyat Oyunları’na jimnastiğin de alınmasıyla, uluslararası jimnastik yarışmaları büyük bir hız kazanmıştır.

JİMNASTİK HAREKETLERİ
JİMNASTİK HAREKETLERİ

TÜRKİYE’DE JİMNASTİK

Türkiye’de jimnastik sporu, Mekteb-i Sultani (bugün Galatasaray Lisesi) beden eğitimi öğretmeni M. Moiroux’nun çabaları sonucunda başladı (1868). M. Moiroux’nun öğrencilerinden Ali Faik Bey (Üstünidman), Beyoğlu’nda özel bir jimnastikhane açıp öğrencisi Mazhar Bey’le (Kazancı) birlikte aletli jimnastiği yaygınlaştırmaya çalıştırmıştır. İlk jimnastik kulübü Tatavla’da (bugün Kurtuluş) kurulmuştur. 1910’larda aletli jimnastiğin yanı sıra aletsiz jimnastik alanında da çalışmalara başlayıp; bu konuda İsveç’te spor eğitimi gören Selim Sırrı Bey (Tarcan) önemli rol oynamıştır.

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE JİMNASTİK

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne (BTGM) bağlı Jimnastik Federasyonu’nun kurulmasından (1960) sonra aletli jimnastikte bir toparlanma gözlenmesine karşın, Balkan şampiyonalarında elde edilen birkaç madalya dışında önemli bir başarı sağlanamamıştır.

Kendi içerisinde branşları vardır:
-Artistik Jimnastik
-Ritmik Jimnastik
-Genel Jimnastik
-Tıbbi Jimnastik
-Atletizm Öncesi Jimnastik
-Eğitici-Düzeltici Jimnastik

JİMNASTİK NEDİR?